Danh Bạ Các Chi Cục Thuế Tại Tp Hồ Chí Minh


 
Phòng Ban, Đơn vị
Cục thuế Tp.HCM
Địa chỉ: Số, 63 Vũ Tông Phan, An Phú, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh
Điện thoại
cơ quan
    Fax
1
Phòng Thanh tra thuế số 1
39303996
 
 
 
Trần Thị Khanh
Trưởng Phòng
39303599
 
 
Nguyễn Thới Ánh
Phó Trưởng Phòng
39300719
39300719
 
Nguyễn Sơn
Phó Trưởng Phòng
39304944
39304944
 
Thái Minh Giao
Phó Trưởng Phòng
39305633
 
2
Phòng Thanh tra thuế số 2
 
36012724
 
 
Lê Ngọc Tuấn
Trưởng Phòng
36012722
 
 
Nguyễn Thị Hiến
Phó Trưởng Phòng
36012725
 
 
Ngô Ngọc Tuấn
Phó Trưởng Phòng
 
 
  Trần Thị Thanh Hiệp
Phó Trưởng Phòng
   
  Nguyễn Hữu Tuyền Phó Trưởng Phòng    
3
Phòng Thanh tra thuế số 3
 
 
 
 
Nguyễn Minh Luật
Trưởng Phòng
39303993
 
 
Nguyễn Duy Thành
Phó Trưởng Phòng
39300894
 
 
Nguyễn Thanh Hiền
Phó Trưởng Phòng
39300896
 
 
Võ Tiến Dũng
Phó Trưởng Phòng
39300717
 
4
Phòng Thanh tra thuế số 4
ĐT tầng 6: 39301917
39301918-39303003
ĐT tầng 7: 39303045
39301815
39307974
 
 
Nguyễn Thị Hương
Trưởng Phòng
39300839
 
 
Lê Thị Thanh Yến
Phó Trưởng Phòng
39307974
 
 
Lê Thanh Trường
Phó Trưởng Phòng
39307972
 
 
Phạm Công Lý
Phó Trưởng Phòng
39307972
 
5
Phòng Kiểm tra thuế số 1
39301881 39301909
39301912 39301829
39303003
39303045
 
 
Lê Duy Minh
Trưởng Phòng
39303156
39304943
 
Võ Thanh Thủy
Phó Trưởng Phòng
39303003 – 508
 
 
Nguyễn Văn Thiện
Phó Trưởng Phòng
39303003 -519
 
  Bùi Quan Trọng
Phó Trưởng Phòng
   
6
Phòng Kiểm tra thuế số 2
ĐT Tầng 2: 39301461
39301629-39301630
39301631
ĐT Tầng 6: 39301917
39301918-39303045
39303240
 
 
Nguyễn Nam Bình
Trưởng Phòng
39304947
 
 
Hoàng Văn Hòa
Phó Trưởng Phòng
39305854
 
 
Phạm Đức Thắng
Phó Trưởng Phòng
39303548
 
 
Doãn Thu Thủy
Phó Trưởng Phòng
39301481
 
7
Phòng Kiểm tra thuế số 3
ĐT Tầng 3: 39301640
39301660 -39301665
39301696
ĐT Tầng 4: 39301761
39301788-39301815
39301829
39304239 39330010
39304242 39304204
 
 
Đặng Thị Thùy Lang
Trưởng Phòng
39303573
 
 
Nguyễn Thị Huế
Phó Trưởng Phòng
39304204
39304204
 
Trần Thị Tuyết Hoa
Phó Trưởng Phòng
39330010
 
 
Bùi Văn Quốc
Phó Trưởng Phòng
39304239
 
 
Nguyễn Thanh Quang
Phó Trưởng Phòng
39305012
39305012
8
Phòng Kiểm tra thuế số 4
 
                 
             39300891
39303912
 
 
Trương Thị Tuyết
Trưởng Phòng
39300891
 
 
Cao Thị Thanh Hà
Phó Trưởng Phòng
39300895
 
 
Phạm Văn Hùng
Phó Trưởng Phòng
39300838
 
 
Đỗ Đức Vinh
Phó Trưởng Phòng
39303912
 
 

 

0933 135 101