Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Thành lập Công ty/VPĐD có vốn nước ngoài, vui lòng liên hệ để báo giá cụ thể

Miễn phí khai báo thuế quý đầu tiên hoạt động

Miễn phí 3 tháng đầu dịch vụ văn phòng ảo Khi KH đăng ký thành lập DN

I. THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
   
A. GPKD, Mã số thuế + Con dấu Thời gian làm việc Phí dịch vụ TLDN Lệ phí nhà nước
- Tư vấn đặt tên thành lập công ty, ngành, vốn điều lệ
- Soạn hồ sơ thành lập công ty
- Đăng ký xin cấp giấy phép kinh doanh, mã số thuế, xuất nhập khẩu
- Khắc con dấu tròn công ty khi (thành lập công ty)
5 ngày
- 4 ngày có GP 
- 1 ngày có dấu
500.000 VNĐ
           700.000đ gồm:
- Phí ĐK TL: 200.000đ
- Phí con dấu: 450.000đ
- Công chứng Gtờ:  50.000đ
B. Đăng bố cáo thành lập công ty Thời gian làm việc Phí dịch vụ đăng ký Lệ phí nhà nước
- Đăng bố cáo thành lập công ty lên cổng thông tin quốc gia  1 ngày Miễn phí

- 300.000đ

(đăng lên cổng thông tin QG)

C. Đăng ký hồ sơ thuế ban đầu Thời gian làm việc Phí dịch vụ  Lệ phí nhà nước
- Đăng ký bổ nhiệm giám đốc
- Đăng ký bổ nhiệm kế toán
- Đăng ký thực hiện hình thức dịch vụ kế toán 
3 ngày 500.000 VNĐ  
D. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài Thời gian làm việc Phí dịch vụ  Lệ phí nhà nước
- Công ty có chủ sở hữu là người nước ngoài 30-45 ngày 

Liên hệ 

 

 

II. DỊCH VỤ LIÊN KẾT KHÁC

A. Đăng ký CK Số  +  Mở TK Ngân hàng (+ĐK Thuế) + phát hành HĐĐT Thời gian làm việc Phí dịch vụ                  Chi  phí 
- Đăng ký đặt mua thiết bị chữ ký số (token)
- Mở tài khoản công ty tại ngân hàng
- Đăng ký tài khoản công ty với CQ thuế để đóng thuế
- Đăng ký phát hành hóa đơn điện tử
3 ngày
 
1.000.000 VNĐ
           
- Phí DV CK Số: 1.700.000-
2.500.000 đ/3 năm
- Phí mở tài khoản: tùy quy định NH

 

III. THAY ĐỔI ĐKKD

 

A. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Thời gian làm việc Phí dịch vụ                       Lệ phí nhà nước
Tên công ty
Địa chỉ trụ sở chính công ty
Ngành nghề kinh doanh của công ty
Người đại diện theo pháp luật
Thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi thành lập công ty
            5 ngày
 
1.000.000 VNĐ đã bao gồm
B. Thay đổi cơ cấu góp vốn Thời gian làm việc Phí dịch vụ Lệ phí nhà nước
- Thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập, chủ sở hữu công ty
- Tăng, giảm vốn điều lệ 
- Chuyển đổi :
  DNTN => Công ty TNHH
  Công ty TNHH 1TV=>Công ty TNHH 2TV
  Công ty TNHH 2TV=>Công ty TNHH 1TV
  Công ty TNHH => Công ty Cổ phẩn
  Công ty Cổ phẩn => Công ty TNHH
5 ngày 1.000.000 VNĐ
          500.000đ gồm:
- Phí thay đổi GP: 200.000đ
- Phí bố cáo thay đổi: 300.000đ
C. Xin cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD Thời gian làm việc Phí dịch vụ  Lệ phí nhà nước
Đăng ký xin cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD do bị mất, rách, cháy, hư hỏng 5 ngày 1.000.000 VNĐ đã bao gồm
D. Thành lập chi nhánh, VPĐD  Thời gian làm việc Phí dịch vụ  Lệ phí nhà nước
- Thành lập văn phòng đại diện công ty
- Thành lập chi nhánh công ty
5 ngày 1.000.000 VNĐ đã bao gồm
E. Giải thể công ty, chi nhánh, VPĐD   Thời gian làm việc Phí dịch vụ  Lệ phí nhà nước

- Tư vấn giải thể công ty , chấm dứt HĐ
- Trả giấy phép kinh doanh của công ty
- Trả con dấu tròn
- Xin xác nhận chưa khắc con dấu 

(đối với chi nhánh công ty, VPĐD không sử dụng con dấu tròn)

- Nhận kết quả hoàn tất giải thể công ty

7 ngày lLiên hệ  
F. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài    Thời gian làm việc Phí dịch vụ  Lệ phí nhà nước
- Thành lập công ty
- Thành lập văn phòng đại diện công ty
- Thành lập chi nhánh công ty
- Thay đổi nội dung ĐKKD: vốn, ngành, tên công ty, địa chỉ….
15-60 ngày

200 -1000 USD

(Liên hệ báo giá)

 

 

Dựa trên bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Đến với NOA, quý doanh nghiệp sẽ được chúng tôi thực hiện việc tư vấn, cung cấp dịch vụ trên nguyên tắc:

 

– Tư vấn dựa trên yêu cầu của khách hàng;

– Khách hàng không phải đi lại nhiều lần;

– Thực hiện dịch vụ trọn gói;

– Công khai, minh bạch các khoản chi phí liên quan

Hotine tư vấn miễn phí
0933 135 101
0933 135 101